Ebook or PDF Erbain Yazar İsmet Özel

Erbain AUTHOR İsmet ÖzelYa amay bileydim yazar Yd M "yd m hi iir kitaplar n n oldu u raf ma bakarken elim hep sana gidecek san r mBir arkada da yle demi ne hakl Oy verme hakk n elde bulundurmak T rkiye nin en iyi airi olarak oradas n demek ki Her eye ra men mutlu olmal s n nk fkeni ve her eyini elik gibi The Rumsfeld Way: The Leadership Wisdom of a Battle-Hardened Maverick parlak g zel sa lam m sralar halinde birbiri arkas na i leyebiliyorsun Bir ok gen adam bir ok sevgili k z senin m sralar nla bilenerek silahlanacak En umutsuz zamanlar nda senin m sralar n onlar n y re ine k serpecek stanbul daki Toplum Polisi kararg h n n da duvarlar na yazd klar gibi daha bir ok h crelerin duvarlar n onlarla donatacaklar Ya ad m z hayat n karga al ndan kar getirdi in r l r l iirler bir silah gibi elden ele dola acak yiye g zele namusluya olan inanc m z eki tirecekMu ta askerlik yapan smet zel e Ataol Behramo lu. Bu kitapta şairin kırk yaşına kadar yazıp yayınladığı; Geceleyin Bir Koşu 1966 Evet İsyan 1969 Cinayetler Kitabı 1975 Celladıma Gülümserken 1984 adlı kitaplarında ve bazı dergilerde yer alan şiirlerinin tümü bulunma. Ndan 1969 Erbain i ilk kez lisede kitap "okuma yar mas i in okudum hayat mda "yar mas i in okudum Hayat mda ma daha k t ne gelebilir diye d nd m y llarda kafama d t i te Daha k t gelebilir DTabii o zaman ek anlamad m 4 y l sonra do um g n mde hediye geldi Haydaaa Neyse efendim ba lad k okumaya G zel ve karma k diye tan mlayabilirim Baz iirlerine ger ekten vurgunum Erbain den nce Cellad ma G l mserken *i okumu tum A inay m o una Kendi sesiyle kaydettiklerini * okumu tum A inay m o una Kendi sesiyle kaydettiklerini dinleye de ezber yapm z Bir s re sonra daha kolay gelmeye ba lad ama hala tam anlam yla kavrayamad m yerleri ok fazla zel bana hep Albert Camus ile Sartre gibi Dostoyevski ile Hz Ali ortas nda gelmi tir Her okudu um kitab nda bir Frans z eseriymi gibi d n yorum Evet thilal sanc lar bu diyesim geliyor Anla lmamaya al mak onu farkl k l yor san r m Vars n zel i de anlayamayal m Genciz. KtadırArka KapakBen ne büyük bir dalgınlıkla bakmış olmalıyım ki hayataGörmedim orda çinko damlar ve lastik sürahilerin tanrısınıYerimi yadırgadım Yerim olmadı zaten kendi mezarımdan başkaÇılgının biri sanılmak. L mle aslanm bulmu uz Daha ne "olsun oy hakk n elde bulundurmak smet "Oy verme hakk n elde bulundurmak smet air bir zamanlar k rk ndayd ehre muhalif da lara hasret ba hep g ky z nde kravatl bir ma lup Hayat trafi inin hararetli yolcusu Sollamay seven emniyeti daha ok seven s zde s rg n Mataras ndaki tuzlu su ile uzun yola h k ml yken k sa yoldan rahata erme tela na mayil modern Samsa bir nevi *air haz r ol Rahat yok ok air okudum hi birinin dizelerini mezar ta ma kendi ellerimle yazmay arzulamad m Ba * haz r ol Rahat yok ok air okudum hi birinin dizelerini mezar ta ma kendi ellerimle yazmay arzulamad m Ba ne s yleyeyim ne s ylenebilir Elbet bir hinlik vard r seni sevi imde Siirlerin rengini secemedim Yani her airin bir rengi vard r onun da kendine zg bir rengi varolmal Ben hissedemedim G ne i do urarak iir kitab bitirmek Karl Bir Gece Vakti Bir Dostu Uyand rmak iirini kitab okumay d nm yorsan z da bulun okuyun bence ok etkileyiciyd. Tan sakınmaya vaktim olmadıDurmadan bir beyaz aygırla taşardım derin göllerden Bir gebe kısrakla kaçardım derin ormanlaraGüneşin zekasıyla doymak isterdim Kaba solgun kağıtlar sunardı şehrin insanı banaKitabın İçinde.


10 thoughts on “Ebook or PDF Erbain Yazar İsmet Özel

 1. says: Ebook or PDF Erbain Yazar İsmet Özel

  Ebook or PDF Erbain Yazar İsmet Özel Çok şair okudum hiçbirinin dizelerini mezar taşıma kendi ellerimle yazmayı arzulamadım Başka ne söyleyeyim ne söylenebilir?

 2. says: Ebook or PDF Erbain Yazar İsmet Özel İsmet Özel ↠ 4 characters

  Ebook or PDF Erbain Yazar İsmet Özel Güneşi doğurarak şiir kitabı bitirmek ☘️“Karlı Bir Gece Vakti Bir Dostu Uyandırmak” şiirini kitabı okumayı düşünmüyorsanız da bulun okuyun bence çok etkileyiciydi

 3. says: Ebook or PDF Erbain Yazar İsmet Özel İsmet Özel ↠ 4 characters

  Ebook or PDF Erbain Yazar İsmet Özel Türkiye’nin en iyi şairi olarak oradasın demek ki Her şeye rağmen mutlu olmalısın Çünkü öfkeni ve her şeyini çelik gibi parlak güzel sağlam mısralar halinde birbiri arkasına işleyebiliyorsun Birçok genç adam birçok sevgili kız senin mısralarınla bilenerek silahlanacak En umutsuz zaman

 4. says: İsmet Özel ↠ 4 characters Ebook or PDF Erbain Yazar İsmet Özel

  Ebook or PDF Erbain Yazar İsmet Özel characters î PDF, DOC, TXT or eBook ↠ İsmet Özel Free read Erbain AUTHOR İsmet Özel İsmet Özel şair bir zamanlar kırkındaydı Şehre muhalif dağlara hasret başı hep gökyüzünde kravatlı bir mağlup Hayat trafiğinin hararetli yolcusu Sollamayı seven emniyeti daha çok seven sözde sürgün Matarasındaki tuzlu su ile uzun yola hükümlüyken kısa yoldan rahata erme telaşına may

 5. says: Ebook or PDF Erbain Yazar İsmet Özel

  Free read Erbain AUTHOR İsmet Özel İsmet Özel ↠ 4 characters characters î PDF, DOC, TXT or eBook ↠ İsmet Özel Siirlerin rengini secemedim Yani her şairin bir rengi vardır onun da kendine özgü bir rengi varolmalı Ben hissedemedim

 6. says: Ebook or PDF Erbain Yazar İsmet Özel

  Ebook or PDF Erbain Yazar İsmet Özel Şiir kitaplarının olduğu rafıma bakarken elim hep sana gidecek sanırımBir arkadaş da şöyle demiş ne ha

 7. says: Free read Erbain AUTHOR İsmet Özel characters î PDF, DOC, TXT or eBook ↠ İsmet Özel İsmet Özel ↠ 4 characters

  Free read Erbain AUTHOR İsmet Özel characters î PDF, DOC, TXT or eBook ↠ İsmet Özel İsmet Özel ↠ 4 characters Oy verme hakkını elde bulundurmak

 8. says: Free read Erbain AUTHOR İsmet Özel Ebook or PDF Erbain Yazar İsmet Özel characters î PDF, DOC, TXT or eBook ↠ İsmet Özel

  Ebook or PDF Erbain Yazar İsmet Özel Elbet bir hinlik vardır seni sevişimde

 9. says: Ebook or PDF Erbain Yazar İsmet Özel characters î PDF, DOC, TXT or eBook ↠ İsmet Özel İsmet Özel ↠ 4 characters

  characters î PDF, DOC, TXT or eBook ↠ İsmet Özel İsmet Özel ↠ 4 characters Free read Erbain AUTHOR İsmet Özel “ Yaşamayı bileydim yazar mıydım hiç şiir? “

 10. says: İsmet Özel ↠ 4 characters characters î PDF, DOC, TXT or eBook ↠ İsmet Özel Ebook or PDF Erbain Yazar İsmet Özel

  Ebook or PDF Erbain Yazar İsmet Özel characters î PDF, DOC, TXT or eBook ↠ İsmet Özel Free read Erbain AUTHOR İsmet Özel Erbain'i ilk kez lisede kitap okuma yarışması için okudum Hayatımda başıma daha kötü ne gelebilir diye düşündüğüm yıllarda kafama düştü işte Daha kötü gelebilir DTabii o zaman pek anlamadım 4 yıl sonra doğum günümde hediye geldi Haydaaa Neyse efendim başladık okumaya Güzel ve karmaşık diye tanımlayabilirim Bazı şiirlerine gerçekten vurgunum Erbain'den önce Celladıma Gülümserken'i okumuştum Aşinayı

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *