REIKI put ka sebi [Pdf Read]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

I nas upoznaje sa jednom drevnom METODOM UNAPREđENJA ZDRAVLJA POčEVšI OD NJENE unapređenja zdravlja počevši od njene pa do detaljnog upućivanja u odgovarajuće tehnike Ona je u isto vreme pa do detaljnog upućivanja u odgovarajuće tehnike Ona je u isto vreme podsticajna priča priča o sistemu vrednosti koji je drugačiji od danas dominantnog priča o drugačijim aspiracijama nadama i žudnji priča o drugačijim odnosima Stoga najpre ova knjiga zahteva pažljivo čitanje Potom pak obavezuje i na jos pažljivije lično preispitivanje na sagledavanjekako primenjujemo saznanja na koja nas je ona uputilaS obzirom da se radi o knjizi čija je crvena nit ljubav lako ćemo prepoznati da li smo odustali od njene poruke Naime postaćemo i bićemo čija je crvena nit ljubav lako ćemo prepoznati da li smo odustali od njene poruke Naime postaćemo i bićemo verni onda i sve dotle dok u našoj ljubavi bude više onoga Drugog nego nasProfesor dr Vuk StambolovićMedicinski fakultet Beograd. .Knjiga Margarite Milenković „Reiki – put ka sebi“ koja je naišla na sjajan prijem kod čitalačke publike pojavila se u novom ruhu – kao prvi naslov u ediciji Bookingmedica koja će vas uputiti u tajne zdravog i uspešnog životaTeško je preceniti važnost rada na sebi jer je i sam život jedna ozbiljna škola koja podrazumeva veliku količinu zadataka kao i bezbroj mogućnosti i načina za njihovo rešavanje Reiki je jedna koja podrazumeva veliku količinu zadataka kao i bezbroj mogućnosti i načina za njihovo rešavanje Reiki je jedna njihKnjiga predstavlja priručnik za one koji ništa ne znaju o Reikiju Čitaoci mogu da nauče sve o vežbama da dobiju informacije *o ovoj tematici da se ohrabre da rade *ovoj tematici da se ohrabre da rade sebi i učine život boljimPREDGOVORReiki put ka sebiJedan od nasih ključnih pokretača jeste potraga za srećom U toj potrazi otkriva nam se mnogo individualnih puteva Mi se. Međutim mnogo češće opredeljujemo za stranputice ka kojima nas usmerava opsednutost raznim ciljevima Sreća dakako nije u cilju nego u polazištu A kao što znamo od davnina to polazište je sposobnost da volimo Mnogima među nama kao što znamo od davnina to polazište je sposobnost da volimo Mnogima među nama iz raznih razloga ova je sposobnost nedostupna Otuda i živimo u svetu masovne egocentričnosti i sledstvenoga nasilja Među onima koji sa takvim svetom nisu teli da se pomire
Je I Margarita MilenkovićRezultat 
i Margarita MilenkovićRezultat njenog nemirenja je i knjiga koja je pred nama knjiga koja govori o mogućnosti da promenimo svoj odnos i prema sebi i prema Drugom Osnovna tema ove knjige jeste Reiki ali je njen sadržaj kako nam autorka kaže i u samom naslovu put ka sebi To podrazumeva da knjiga Margarite Milenković nije samo ozbiljan stručni priručnik koj. ,
REIKI put ka sebi