PDF Üstün Başarı


Üstün BaşarıBaltaş Üstün Başarı kitabında IçINDE BOğULAN öğRENCILERE ETKIN öğRENME YANıNDA SıNAVA içinde boğulan öğrencilere etkin öğrenme yöntemleri yanında Oo. Air ipuçları ve sınav STRESINDEN KONUSUNDA ETKIN VE ACIL kurtulmak konusunda ve acil veriyor Nokta Her yaşta okur için çok ya.

Rarlı olan Üstün Başarı kitaplığınızda Stres Başaçıkma yolları ile birlikte yer ve okunmal?. ile birlikte almalı ve mutlaka okunmal?. ,


1 thoughts on “PDF Üstün Başarı

  1. says: PDF Üstün Başarı

    PDF Üstün Başarı good

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *