E–pub (İktisat Üzerine Düşünceler) Yazar İzzettin Önder


The Australian Millionaire's Love-Child The Greek's Convenient Wife Ashblane's Lady
Bu kitap Türkiye’nin önde gelen Marksist iktisatçılarından İzzettin Önder’in Uzun Meslek Hayatı Boyunca Yazdığı Önder’in uzun meslek hayatı boyunca yazdığı önemli makaleleri bir araya getiriyor 30 yıla yayılan bir çalışmanın ürünü olan makaleler Önder’in bilimi emekçiler yıla yayılan bir çalışmanın ürünü olan makaleler Önder’in bilimi emekçiler kullanmasının bir örneğini oluşturduğu gibi bir bilim insanının mücadele günlüğü özelliği de taşıyor Ağırlığını iktisat alanı oluşturmakla birlikte sosyal bilimlerin çeşitli alanlarını kapsayan yazılar üç ana başlık altında kümeleniyor. ,
Rılması gibi ilginç konular da yine bu kısımda tartışılıyor Diğer iki kısıma oranla daha kısa olan üçüncü kısımda ise İzzettin Önder iktisatçı bakışını hayatın bu kısımda tartışılıyor Diğer iki kısıma oranla daha kısa olan üçüncü kısımda ise İzzettin Önder iktisatçı bakışını hayatın alanlarına yöneltiyor Üniversite özerkliği ve bilimsel özgürlük sosyal yabancılaşma biyoekonomi Kürt sorunu akademik hakem ve jüri sistemlerinde aleniyet bu konulardan bazıları İktisat Üzerine Düşünceler hem akademi dünyası için hem toplumsal sorunu akademik hakem ve jüri sistemlerinde aleniyet bu konulardan İktisat Üzerine Düşünceler hem akademi dünyası için hem de toplumsal ilgilenen okurlar için önemli bir kaynak özelliği taşıy. ,
İktisat Üzerine Düşünceler

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *